FalOcias. Desmontando as noticias falsas sobre os premios literarios II

Moi a pesar do que, unha e outra vez, se difunde por parte do sistema literario patriarcal as mulleres estamos moi lonxe de gañar todos os premios literarios, nin sequera a maioría deles. Velaquí as cifras reais dos tres últimos anos. Moito por sachar. 

 
Total premios: 27      Homes: 9      Mulleres: 18


Comentarios