Publicacións

FalOcias. Desmontando as noticias falsas sobre os premios literarios IV

FalOcias. Desmontando as noticias falsas sobre os premios literarios III

FalOcias. Desmontando as noticias falsas sobre os premios literarios II

Club de lectura feminista A Lila + A Sega. Xaneiro 2020

FalOcias. Desmontando as noticias falsas sobre os premios literarios I

FalOcias. Desmontando as noticias falsas sobre os premios literarios

As voces propias por María Reimóndez

As gatiñas viaxeiras por Eli Ríos

A miña irmá é un paxaro que... por Eli Ríos