Publicacións

O cuarto de Charo Pita

O quarto de Susana Aríns

O interior das casas

O cuarto de Mercedes Queixas

IV Día das Galegas nas Letras: Unha carta de amor aos puntos suspensivos