Las abuelas dan el golpe


Por Eli Ríos


Este comic de 56 páxinas consegue emocionarnos cunha historia delicada e con grandes doses de humor. O seu tema (deshaucios, soidade, abandono, crisis económica, etc) é tratado con moita sensibilidade nunha narración moi áxil e divertida na que a ilustración complementa á perfección a narración. Así, sen artificios innecesarios a escritora ofrece unhas características definitorias esquemáticas que o deseño complementa ata criar a imaxe xeral. Este conxunto de características permiten que nos acheguemos á historia desde a tenrura que nos transmiten as avoas África, Concepción, Angustias e Dolores.

O coidadísimo uso do humor fai que, ademais, vaiamos coñecendo as situacións diarias- e durísimas- ás que se enfrontan as nosas protagonistas e empaticemos con elas. Respecto e cariño para denunciar unha realidade social excluínte e insolidaria que as obriga a tomar medidas desesperadas. Aínda que este tratamento, lonxe do escabroso ou morboso, sexa agradable, isto non quere dicir que a lectura non deixe un pouso reflexivo profundo. Todo o contrario.


A acción desenvólvense nunha oficina bancaria (a que pretenden atracar armadas con agullas de calcetar, muletas, etc) e nunhas poucas horas. O feito de reducir os elementos da trama, número limitado de personaxes, etc, dalle máis forza á mensaxe que aniña entre as súas páxinas: os por ques das razóns e motivos polos que as anciás arriscan un acto deste tipo, como os medios de comunicación fan o tratamento dos feitos, as cobizas e anceios dos propios familiares…

E, sendo un tema tan complicado, as autoras conseguen facernos sorrir, páxina tras páxina, e darlle a volta a unha situación na que todo non é branco ou negro, bo ou malo.


Aínda que a lectura é unha das que se fan en quince minutos, non é das que quedan aí: regresa, unha e outra vez, para obrigarnos a repensar as novas que lemos nos xornais ou a historia que nos conta a veciña mentres esperamos na fila da tenda.

Cristina Bueno, Raquel Franco: Las abuelas dan el golpe. Planeta Cómic, 2015.

Comentarios