Publicacións

Manifesto d'A Sega

O silencio que buscaba erradicar a semellanza

Ler, escribir lesbiana(mente)

As meninas, de Lygia Fagundes Telles